ເຕັກໂນໂລຊີ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ສະຖິຕິ ຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2014 ຫາ ປີ 2021 ໂດຍ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
2 ລະບົບ G-Share G-Drive ໂດຍ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ
3 ແບບຟອມເກັບກຳລາຍຊື່ພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ລະບົບ G-Chat ( 1 ສະບັບ ) ໂດຍ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ
4 ລະບົບສື່ສານພາກລັດ G-chat ໂດຍ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ
5 ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ໂດຍ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ
6 ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ໂດຍ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ
7 ແບບຟອມເກັບກຳລາຍຊື່ພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ລະບົບຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ( 1 ແບບຟອມ ) ໂດຍ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ
8 ໂປຣແກຣມລະບົບ LaoKYC | ໂດຍ ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ